Totally Wild Kangaroo Paw
Oil, mixed media on 300 gsm paper
81 w x 100 cm